Weblog van wethouder Bas Nootenboom

Wethouders hebben een rare baan Knipoog. De meeste mensen kennen wel een wethouder (omdat hij regelmatig in de krant staat), maar men weet dikwijls niet wat een wethouder nu eigenlijk doet.

Dit weblog heeft tot doel daar wat aan te doen! Ik zal regelmatig een bijdrage bloggen om iedereen die daar in geïnteresseerd is een indruk te geven waar een wethouder in een gemeente als Barendrecht mee bezig is. Deze startpagina toont de laatste 5 logs, voor meer logs: klik op een van de categorieën of het archief.

----------------------------------------------------------------------------------------

nieuw weblog

Per 26 maart 2010 ben ik een nieuw weblog begonnen. Deze is te bereiken via http://basnootenboom.typepad.com/blog/

Verslag bezoek Albufeira 2010

aankondiging g voetbal albufeira
Op uitnodiging van de burgemeester van Albufeira (Portugal) heb ik tussen 19 en 21 maart 2010 het internationale voetbaltoernooi voor mensen met een beperking bijgewoond. De G-voetballers van BVV Barendrecht waren met een team afgereisd naar Portugal om aan het toernooi voor de tweede keer deel te nemen. Ook ik mocht voor de tweede keer de gemeente vertegenwoordigen op de officiele momenten tijdens deze drie dagen. Het vertrek op vrijdagmorgen was erg vroeg: om 04:00 uur vertrok de bus van sportpark de Bongerd naar luchthaven Schiphol. Tegen de middag kwamen we aan bij het hotel in Albufeira. 's Middags stond de officiele ontvangst op het gemeenthuis op het programma. Hier werden de gebruikelijke vriendelijkheden over en weer gewisseld en cadeautjes uitgewisseld. Ook heb ik hier kennis gemaakt met de Nederlandse consul en met een delegatie van Nederlandse 'overwinteraars' die een vrachtwagen met rolstoelen hadden geregeld voor gehandicapten in Portugal. De avond werd gevuld met een buffet met feest in de brandweerkazerne. De zaterdag was de dag van het toernooi. De voetballers vermaakten zich prima, ondanks dat de resultaten wat tegen vielen. volle tribune in AlbufeiraDe Portugese tegenstanders waren net sterker dan de Nederlanders. De laatste wedstrijd werd echter met 2-1 gewonnen. Deze wedstrijd werd gevierd als kampioenen ondanks dat de Barendrechtsen de op een na laatste plaats eindigden. Bij de prijsuitreiking kreeg iedere deelnemer een mooie medaille en twee bekers voor het team. Een prachtige dag kwam tot een einde. In optocht zijn de spelers met begeleiding naar het hotel teruggelopen onder aanvoering van de Barendrechtse vlag. De zaterdagavond werd gevuld met een gezellige bijeenkomst en een buffet in het hotel. De zondag werd gevuld met een stadsbezoek en de terugreis naar Nederland. We kunnen terugkijken op een goed bezoek, een goed georganiseerd verblijf, een leuk toernooi en fijne gesprekken. Complimenten en dank voor organisator Hijmen van Surksem en alle spelers en begeleiders van BVV Barendrecht G-team voor de gezelligheid. Barendrecht staat ook internationaal op de kaart als gemeente die sport (voor mensen met een beperking) hoog in het vaandel heeft staan.

Verkiezingen gemeenteraad 2010

De verkiezingen zijn geweest, de stembussen zijn gesloten, de stemmen geteld. Ik ben tevreden met het door het CDA Barendrecht behaalde resultaat. We hebben onze 6 zetels in de gemeenteraad weten te behouden. De komende weken moeten helderheid geven of we weer aan het college van B&W mee kunnen doen. Vanzelfsprekend is de bereidheid aanwezig om deze verantwoordelijkheid op ons te nemen. Via deze weg wil ik alle kiezers bedanken die op het CDA hebben gestemd en speciale dank aan alle stemmers die op mij persoonlijk hebben gestemd. Ook de komende 4 jaar zal ik me inzetten om dit vertrouwen niet te beschamen.

Vrijwilligersrapport ontvangen

allerhandeWelzijnsstichting Allerhande heeft een onderzoek verricht naar de vrijwilligersorganisaties in Barendrecht. Op 17 februari 2010 mocht ik dat rapport in ontvangst nemen. Het onderzoek, DIGIMON genaamd, heeft zich gericht op de behoeften van vrijwilligersorganisaties. Hoewel de respons wat tegenviel, zijn er in kwalitatieve wel een aantal zaken te leren uit dit onderzoek. De diverse organisaties hebben zich uitgesproken over de manier van ondersteuning door de gemeente en door het servicepunt vrijwilligers van de welzijnsstichting Allerhande. Door deze methode toe te passen kunnen ook vergelijkingen worden gemaakt met andere gemeenten in Nederland. Een waardevol onderzoek waarin aanknopingspunten zijn opgenomen die de gemeente moet onderbrengen in het beleid rond 'onbetaalde inzet'.

Starthandeling Zuidpolder

Starthandeling Zuidpolder (foto: Jos Wesdijk)
Het zijn goede tijden voor het natuur- en recreatiegebied in de Barendrechtse Zuidpolder. Na de vaststelling van het bestemmingsplan in de gemeenteraad en de ontvangst van 4,4 miljoen euro van Rijkswaterstaat voor de aankoop en inrichting van gronden ten behoeve van natuurcompensatie mocht ik op 17 februari 2010 de starthandeling verrichten voor de aanleg van 17 hectare natuur- en recreatiegebied. Door het herplanten van een boom die elders weg moest werd een start gemaakt met de inrichting van dit gebied. Kort na de zomer van 2010 moeten deze 17 hectare gereed zijn voor gebruik. Met fiets- en wandelpaden, picknickbanken en recreatieplassen een welkome aanvulling op het recreatieve aanbod in de regio. Uiteindelijk moet de Barendrechtse Zuidpolder onderdeel worden van park Deltapoort dat zich uitstrekt tussen Rotterdam en Dordrecht.